Um Lögmál

The law offices of Lögmál ehf. are situated at Skólavörðustígur 12 in Reykjavík. Lögmál ehf. offers all regular legal services. Special emphasis is placed on expeditious and personal services and disciplined and authentic handling procedures have been adopted as our code of practice. Lögmál ehf. offers legal services to corporations, institutions and associations besides individual clients.

The offices are open working days from 09:00-16:30 p.m.
Calling hours are working days from 09:00-12:00 and from 13:00-16:00 GMT.

Saga Lögmáls ehf.

Lögmál ehf., lögmannsstofa, var upphaflega stofnuð í ársbyrjun 1987 af lögmönnunum Óskari Magnússyni hrl. og Ásgeiri Þór Árnasyni hrl.

Hinn 1. janúar 2001 sameinuðust Lögmál ehf. og Lögfræðistofan Lögrún s/f,  sem stofnuð hafði verið á árinu 1986 af lögmönnunum Hjalta Steinþórssyni hrl. og Elvari Erni Unnsteinssyni hrl.

Við sameininguna urðu þáverandi eigendur stofanna, Ásgeir Þór Árnason hrl., Elvar Örn Unnsteinsson hrl., Lúðvík Örn Steinarsson hrl. og Magnús Guðlaugsson hrl., eigendur Lögmáls ehf., að jöfnu. Stofan hefur frá sameiningu verið rekin að Skólavörðustíg 12 í Reykjavík.

Hinn 1.febrúar 2013 gekk Magnús Óskarsson hdl. LL.M. Esq. til liðs við stofuna sem meðeigandi.

Stefna fyrirtækisins

Lögmál býður viðskiptavinum sínum heildstæða lögfræðiþjónustu sem byggir á reynslu, þekkingu og áreiðanleika. Viðskiptavinir okkar njóta góðs af þeirri sérþekkingu, sem starfsfólk Lögmáls býr yfir, sterkri stöðu stofunnar og víðtækum samböndum.

Starfsfólk Lögmáls leggur mikið upp úr öryggi og trúnaði við meðferð upplýsinga um málefni viðskiptamanna okkar. Þá leggur Lögmál ríka áherslu á markvissa og skjóta þjónustu, með eðli hvers máls þó alltaf að leiðarljósi. Þannig stuðlum við að hámarks árangri í hvert skipti.

Trúnaður og meðferð gagna

Lögmaður skal aldrei án endanlegs dómsúrskurðar, sem beint er að honum sjálfum, eða skýlauss lagaboðs, láta óviðkomandi aðilum í té gögn og upplýsingar, sem lögmaður hefur fengið í starfi um skjólstæðing sinn eða fyrrverandi skjólstæðing.

Sama gildir um fulltrúa lögmanns og annað starfslið svo og félaga lögmanns að lögmannsskrifstofu og starfslið hans.

Lögmaður getur að beiðni skjólstæðings afhent gögn eða upplýsingar, enda krefjist augljósir hagsmunir skjólstæðings þess.
Trúnaðarskyldan helst þótt verki sé lokið.

Company details

Lögmál ehf.
Skólavörðustíg 12
101 REYKJAVÍK
ICELAND

The identity number of Lögmál ehf. is: 591296-3029.

Bank:
Kvika
Ármúla 13a
108 REYKJAVÍK
Account nr. 0701-26-4070

The offices are open working days
from 09:00-16:30. 

Calling hours are working days
from 09:00-12:00 and 13:00-16:00 GMT.

Part of: Qllective - International Debt Collection